FWM2 - Character creating (Tvorba postavy)

Firstly, You must understand there are not useless skill. No useless skills as in Fallout 1 and Fallout 2. Almost everyone is important. And now, look down to description of all character options.

(Nejprve musíte pochopit, že zde nejsou žádné zbytečné dovednosti. Žádné zbytečné dovednosti jako byly ve Fallout 1 a Fallout 2. Téměř každý je důležitý. A teď už se můžete podívat dále na popisy nastevení charakteru.)

Optional traits (charakterové rysy)

It's similar to original Fallouts - you must take Gifted. Second choose is quite difficult. I always took Small frame, but in Wasteland Merc you have to carry very much things. Second possibility is Finesse, but I didn't try it in Wasteland Merc. So, You can choose some of two in FWM2 neutral traits - Sex appeal or Bloody mess.

(Je to podobné, jako v originálních Falloutech - musíte si vzít Talentovaný. Druhá volba je trochu složitá. Vždy jsem si bral Mrňouse, ale ve Wasteland Merc musíte nosit velmi mnoho věcí. Druhá možnost je Finesa, ale to jsem nikdy ve Wasteland Merc nezkoušel. Takže si můžete vybrat ze dvou ve FWM2 neutrálních rysů - Sex appeal nebo Krvák.)

Basic properties (základní vlastnosti)

With Gifted your hero have all properties at value 6 and few points as bonus.

(S Talentovaným má váš hrdina všechny vlastnosti na 6 a pár bodů navrch.)

Strength (síla)

I recommend value 6.

(Doporučuji hodnotu 6.)

Perception (vnímání)

I recommend value 7.

(Doporučuji hodnotu 7.)

Endurance (odolnost)

I recommend value 7.

(Doporučuji hodnotu 7.)

Charisma (charisma)

I recommend value 4 or 3.

(Doporučuji hodnotu 4 nebo 3.)

Intelligence (inteligence)

I recommend value 10.

(Doporučuji hodnotu 10.)

Agility (hbitost)

I recommend value 8.

(Doporučuji hodnotu 8.)

Luck (štěstí)

I recommend value 5 or 6.

(Doporučuji hodnotu 5 nebo 6.)

Skills (dovednosti)

You can choose 3 skills, which will raise twice a normal speed. You must choose Outdoorsman (!!!), second importants are Energy Weapons or Big Guns, I prefer Energy Weapons. Third is quite difficult, but when you start the game, very useful is skill Small Guns.

(Můžete si vybrat tři schopnosti, které porostou dvakrát rychleji než ostatní. Musíte si vybrat Zálesák (!!!), druhý důležitý ze dvojice Energetické zbraně nebo Těžké zbraně, já preferuji Energetické zbraně. Třetí je trochu těžký, ale když začínáte hru, vhod vám přijdou Střelné zbraně.)

HHPZ


Zpět na úvodní stránku http://fallout.herni.info
Herní.info (c) Jan Zaškolný (HHPZ) 2005-2011 - e-mail: mail@janzaskolny.cz - 123ABC.cz